خانه » موسیقی متن

موسیقی متن

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

دانلود آلبوم موسیقی بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time

آلبوم موسیقی بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time شامل 51 قطعه از Koji Kondo در قالب 1 دیسک عرضه شده شده است. بازی The Legend of Zelda: Ocarina o...

Blood & Truth

دانلود آلبوم موسیقی بازی Blood & Truth

آلبوم موسیقی بازی Blood & Truth شامل 25 قطعه از Jim Fowler, Joe Thwaites در قالب 1 دیسک عرضه شده شده است. بازی Blood & Truth عنوانی در سبک تیر...

Super Mario Maker 2

دانلود آلبوم موسیقی بازی Super Mario Maker 2

آلبوم موسیقی بازی Super Mario Maker 2 شامل 22 قطعه در قالب 1 دیسک عرضه شده شده است. بازی Super Mario Maker 2 عنوانی در سبک اکشن و پلتفرمر می‌باشد که ت...

The Elder Scrolls V: Skyrim

دانلود آلبوم موسیقی بازی The Elder Scrolls V: Skyrim

آلبوم موسیقی بازی The Elder Scrolls V: Skyrim شامل ۵ قطعه از Jeremy Soule در قالب ۱ دیسک عرضه شده شده است. بازی The Elder Scrolls V: Skyrim عنوانی در ...

دانلود آلبوم موسیقی بازی GRIS

آلبوم موسیقی بازی GRIS شامل ۲۷ قطعه از Berlinist در قالب ۱ دیسک عرضه شده شده است. بازی GRIS عنوانی در سبک پلتفرمر و اتمسفریک می‌باشد که توسط استودیوی ...

Borderlands

دانلود آلبوم موسیقی بازی Borderlands

آلبوم موسیقی بازی Borderlands شامل 27 قطعه از Raison Varner در قالب 1 دیسک عرضه شده شده است. بازی Borderlands عنوانی در سبک اکشن و نقش آفرینی می‌باشد ...

دانلود آلبوم موسیقی بازی Team Sonic Racing

آلبوم موسیقی بازی Team Sonic Racing شامل ۱۳۰ قطعه از Various Artists در قالب ۳ دیسک عرضه شده شده است. بازی Team Sonic Racing عنوانی در سبک ریسینگ می‌ب...

What Remains of Edith Finch

دانلود آلبوم موسیقی بازی What Remains of Edith Finch

آلبوم موسیقی بازی What Remains of Edith Finch شامل ۱۷ قطعه از Jeff Russo در قالب ۱ دیسک عرضه شده شده است. بازی What Remains of Edith Finch عنوانی در س...

Katana ZERO

دانلود آلبوم موسیقی بازی Katana ZERO

آلبوم موسیقی بازی Katana ZERO شامل ۳۴ قطعه از Various Artists در قالب ۱ دیسک عرضه شده شده است. بازی Katana ZERO عنوانی در سبک اکشن و ران اند گان می‌با...

Bloodstained: Ritual of the Night

دانلود آلبوم موسیقی بازی Bloodstained: Ritual of the Night

آلبوم موسیقی بازی Bloodstained: Ritual of the Night شامل 46 قطعه از Michiru Yamane, Keisuke Ito, Ryusuke Fujioka, Ippo Yamada, Atsuhiro Ishizuna در قا...

  • 1
  • 2
  • 5